Skip to main content

BEREGNER-HONORAR

Ret til ændringer forbeholdes.
Honorar beregnes som en procentsats af entreprisens/opgavens nettosvendeløn efter nedenstående tabel.

Honorarliste for tilbudsudregning:

Honorarlisten er gældende fra den 1. nov 2010 for TM Beregner. Honorarlisten er vejledende, og vil ved særligt vanskelige eller lette opgaver blive tillagt eller fratrukket en %-sats, der står i rimeligt forhold til sagens karakter.

Kopiering af udbudsmateriale, forhandling og afklaring af projekt med bygherre, opmåling og besigtigelse på byggepladsen, indhentning og påføring af materialepriser i kalkulationen, specifikation i.h.t. tilbudslister, faktureres på basis af medgået tid og med den timefaktor, der til enhver tid er gældende for TM Beregner.

Kørsel betales efter de af staten fastsatte regler og takster.
Alle nævnte priser er excl. moms.

Når tilbudsudregningen sælges til flere kunder, hvilket TM Beregner forbeholder sig ret til, reduceres honoraret med følgende procenter:

  • Ved 2 rekvirenter fratrækkes honoraret 30 %
  • Ved 3 rekvirenter fratrækkes honoraret 35 %
  • Ved 4 rekvirenter fratrækkes honoraret 40 %
  • Ved 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 45 %
  • Ved mere end 5 rekvirenter fratrækkes honoraret 50 %

Såfremt en rekvirent ønsker at købe en sag alene, uden at beregnerfirmaet har mulighed for salg til yderligere rekvirenter, vil der blive tillagt 50 % til beregningshonoraret Timepris: Kr. 515,00.

Lønsum

FraTil%
0
25.000

7,00%

25.000
50.000

6,14%

50.000
75.000

5,04%

75.000
100.000

4,33%

100.000
125.000

3,75%

125.000
150.000

3,36%

150.000
175.000

3,04%

175.000
200.000

2,86%

200.000
225.000

2,66%

225.000
250.000

2,53%

250.000
275.000

2,42%

275.000
300.000

2,31%

300.000
350.000

2,16%

350.000
400.000

2,00%

FraTil%
400.000
450.000

1,90%

450.000
500.000

1,76%

500.000
600.000

1,59%

600.000
700.000

1,48%

700.000
800.000

1,39%

800.000
900.000

1,32%

900.000
1.000.000

1,26%

1.000.000
1.500.000

1,14%

1.500.000
2.000.000

1,02%

2.000.000
2.500.000

0,94%

2.500.000
3.000.000

0,85%

3.000.000
4.000.000

0,72%

4.000.000
5.000.000

 0,64%

5.000.000
5.000.000

0,56%